අද පස්වරුවේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා වන කඩඉම් ලකුණු නිකුත් කෙරේ

ByPasindu

Dec 2, 2022

විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා වන කඩඉම් ලකුණු අද(02) පස්වරුවේ නිකුත් කෙරෙන බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව පවසනවා

2021 උසස්පෙළ විභාගයට අදාළව මෙම කඩඉම් ලකුණු නිකුත් කෙරෙනු ඇති

ඒ අනුව මේ පිළිබඳව තොරතුරු WWW.ugc.ac.lk වෙබ් අඩවිය හරහා ලබාගැනීමට හැකියාව පවතින බවයි විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව වැඩිදුරටත් සඳහන් කරන්නේ