5% නැති රනිල්ගේ මනාප ගනිනවාට විරෝධයක්

509

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් සීයයට 5ක අවම ජන්ද ප්‍රතිශතයක් ලබා නොගත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ ගේ මනාප ගණන් කිරිමට උත්සහයක් ගනිමින් සිටින බව සමගී ජනබල වේගය සඳහන් කර සිටි.

එම උත්සහයට සිය පක්ෂය දැඩි විරෝධය පළ කරන බවයි සමගී ජනබල වේගය නිවේදනය සිය නිවේදනයෙන් වැඩිදුරටත් සඳහන් කර සිටි.

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සහ මැතිවරණයකදී මන්ත්‍රී අසුනකට හිමිකම් කිව හැක්කේ සීයයට 5ක අවම ප්‍රතිශතයක් ලබා ගන්නා කණ්ඩායමකට හෝ පක්ෂයකට පමණක් බවයි සමගී ජනබල වේගය පෙන්වා දෙන්න.