4ක් කිව්වට රන්ජන්ට හිරේ ඉන්න වෙන්නේ වසර 2යි මාස 08යි ලු

405

බරපතළ වැඩ සහිත සිවු වසරක සිරදඬුවම් නියම කෙරුණු සජබ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි රන්ජන් රාමනායක මහතාගේ ඉදිරි සිරගත කාලය වසර 2යි මාස 08කින් ගෙවී යෑමට නියමිතව ඇති බව බන්ධනාගාර අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

සිරගත වන පුද්ගලයන්ට වසරකට ගෙවිය යුතු දඬුවම් කාලය මාස 8ක් ලෙස ගණනය කරන බවත් ඒ අනුව රන්ජන් රාමනායක මහතාට නියමව ඇති සිරදඬුවමින් වසර එකයි මාස හතරක් අඩුවන බවත් එම අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

ඉහත කී ආකාරයට රන්ජන් රාමනායකට සිය වසර දෙකයි මාස අටක සිරදඬුවමක් ගෙවීමට සිදුවන බව පවසන එම අමාත්‍යාංශයේ මාධ්‍ය ලේකම් මාධව වීරසිංහ පවසන්නේ යහපත් කල්ක්‍රියාවෙන් බන්ධනාගාරය තුළ පසු නොවන සිරකරුවන්ට මෙම වරප්‍රසාදය හිමි නොවන බවයි.