2024 දී වියළි මිරිස් ආනයනය නතර කරනවා ලු

230

2024 වන විට රටේ වියළි මිරිස් ආනයනය කිරීම නතර කරන බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා පවසයි.

අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ,නාවලපිටිය ගලබඩ වත්ත වතුයායේ අක්කර 100ක කාබනික මිරිස් වගා ව්‍යාපෘතිය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා පැමිණි අවස්ථාවේදීය.

වියළි මිරිස් මෙට්‍රික් ටොන් 50,000ක් මෙරට තුළ නිෂ්පාදනය කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව ඔහු සඳහන් කළේය.

එමෙන් ම,වියළි මිරිස් වගා කිරීම සඳහා අවශ්‍ය බීජ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය තුළ නිෂ්පාදනය කරන බවත් එම නිෂ්පාදන සඳහා උතුරු නැගෙනහිර ඇතුළු ප්‍රදේශ ගණනාවක ද භූමි හඳුනාගෙන ඇති බවත් අමාත්‍යවරයා මෙහිදී වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.