2024 ජනාධිපති අපේක්ෂකයා නාමල්! ජනාධිපති දුන් ඉඟිය…

500

2024 ජනාධිපතිවරණයේදී ආණ්ඩුවේ අපේක්ෂකයා ලෙස නාමල් රාජපක්ෂට ඉදිරිපත් වන ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් දැනුම් දීමක් කර ඇති බවට වූ කසුකුසුවක් දේශපාලන ක්ෂේත්‍රයේ පැතිර යමින් තිබේ.

පසුගියදා ජනාධිපතිවරයා හා නාමල් රාජපක්ෂ මහතා අතර විශේෂ සාකච්ජාවක් පැවැත්වී ඇති බවත්,එහිදී ජනාධිපතිවරයා මෙම දැනුම් දීම කර ඇති බවත්,ජනපතිවරණ සටන සදහා සූදානම් වන ලෙස දැනුම් දීමක් කර ඇති බවත් එම කසුකුසුවෙන් කියවේ.

එම සටනට තමන්ගේ සම්පූර්ණ සහයෝගය ලබා දෙන බව ජනාධිපතිවරයා නාමල් රාජපක්ෂ මහතාට දැනුම් දී ඇති බවද එම කසුකුසුවෙන් වැඩිදුරටත් කියවේ.

කෙසේවෙතත් නාමල් රාජපක්ෂ මහතා මීට පිළිතුරක් ලබා දී ඇති බවක් දැනගන්නට නැත.