2010-2019 දශකයේ හොඳම ජාත්‍යන්තර මැද පෙළ පිතිකරු ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්

533

සාර්ථකම මැද පෙළ පිතිකරු ලෙස ICC විසින් ආන්ජලෝ මැතිව්ස් නම් කර ඇත.ඔහු තරඟ රටා තුනම වසර 10ක් නියෝජනය කර ඇති අතර,ලබා ගෙන ඇති ලකුණු සංක්‍යාව 10,690 කි.

මෙතෙක් ඉතිහාසයේ දශකයක් තුළ ක්‍රීඩකයෙකු රැස් කළ වැඩිම මැදපෙල ලකුණු ප්‍රමාණය මෙය වන අතර,දශකයක ජාත්‍යන්තර ලකුණු 10,000 ඉක්මවා ඇති ලොව එකම මැදපෙල පිතිකරුවා ලෙසද මැතිව්ස් වාර්තාවක් සනිටුහන් කර ගෙන ඇත.

මැදපෙල පිතිකරුවන් දශකයක රැස් කර ගෙන ඇති ජාත්‍යන්ත ලකුණු ප්‍රමාණය 7,000 ඉක්මවා ඇත්තේ ඉතිහාසය පුරා ක්‍රීඩකයක් දෙදෙනෙකු පමණි.ඒ ආන්ජලෝ මැතිව්ස් හා MS දෝනි පමණි.

මැතිව්ස් විසින් දශකය පුරා හතරේ පහරවල් 971ක් වාර්ථා කර ඇති අතර,එය දශකයක මැදපෙල ක්‍රීඩකයෙකු වාර්ථා කල වැඩිම හතරේ පහරවල් ගණන වේ.එම සිමාවට ආසන්න වූ හෝ ක්‍රීඩකයෙක් ඉතිහාසය පුරා තවත් නැත.

එමෙන්ම ලොව වැඩිම ජාත්‍යන්තර හතරේ පහරවල් රැස් කල මැදපෙල ක්‍රීඩකයා බවට මේ වන විට පත්ව ඇති ආන්ජලෝ මැතිව්ස්,ක්‍රීඩා දිවිය නිමාවන විට අසම සම වාර්ථාවකට හිමි කම් කියනු නොඅනුමානය.

ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් දශකය පුරා,ශතක 10ක් හා අර්ධ ශතක 71ක් තම නම ඉදිරියෙන් සනිටුහන් කර ගෙන ඇති අතර,දශකයක ශතක 10ක් හා අර්ධ ශතක 50ක් ඉක්මවූ ලොව එකම මැදපෙල ක්‍රීඩකයා බවට ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් ඉතිහාස ගත වී ඇත.

මෙහිදී විශේෂතම දෙය වනුයේ මෙම අසම සම වාර්ථාවන් හට හිමිකම් කී ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් හට ආබාධිත තත්වයන් හේතුවෙන් දශකය පුරා ක්‍රීඩා කිරීමට හැකි වී ඇත්තේ වසර හතක් පමණක් වීමයි.

උපුටා ගැනීම අන්තර්ජාලයෙන්