19 අහෝසි නොකරනු.. කොළඹ විරෝධතා කැදවති..

599

19 වන ව්‍යවස්තා සංශෝධනය රැක ගැනීම සඳහා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග විපක්‍ෂය විසින් සාකච්ඡා කරමින් සිටියි.

ඒ අනුව ඉතා ඉක්මනින් ඊට එරෙහිව ප්‍රායෝගික මට්ටමේ ක්‍රියාකාරීත්වයක් ඇති කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

මහජන රැස්වීම්,සම්මන්ත්‍රණ සහ අවසාන අදියර ලෙස කොළඹ නගරය තුළ දැවැන්ත විරෝධතා පැවැත්වීමට තීරණය කර ඇත.

සමගි ජන බලවේගය ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඇතුළු සහ තවත් රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන ගණනාවක් මේ සඳහා සිය බලවේග සූදානම් කරමින් සිටී.

Lanka c news