18 ඉක්ම වූවන්ටත් එන්නත් ලැබෙන දිනය

461

ලබන මස 2 වන සතිය වනවිට වයස අවුරුදු 18 ත් 30 ත් අතර පිරිස එන්නත්කරණයට ලක් කිරීමට කටයුතු කරන බව​ට වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සඳහන් කර සිටියි.

මිලියන 3.2ක පිරිසක් එම වයස් ඛාණ්ඩයට අයත් බවටත් 30 ට වැඩි ජනගහණයෙන් සියයට 48 ක් පූර්ණ එන්නත්කරණයට ලක් කර අවසන් බවත් රජයේ මාධ්‍ය සකච්ඡාවට අද එක්වෙමින් වසංගත රෝග විද්‍යා අංශයේ වැඩබලන ප්‍රධානී,විශේෂඥ වෛද්‍ය සමිත ගිනිගේ මහතා පවාසා සිටියේය.