0112-518926 වේරහැර හොට්ලයින් වැඩ නෑ:මිනිස්සු අමාරුවේ

126

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ වේරහැර ශාඛාවට ඇමතීම සදහා ලබාදී ඇති හදිසි ඇමතුම් අංකය වූ 001-2518926 අංකයට කොතෙකුත් ඇමතුම් ලබා දුන්නද ඊට කිසිවෙකුත් පිළිතුරු නොදෙන බවට ජනතාව පැමිණිලි කර සිටිති.

මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වූ බොහෝ දෙනකු කියා සිටියේ දින කිහිපයක සිටම මෙම අංකයට ඇමතුම් ලබා දුන්නද කිසිවකුත් ඊට පිළිතුරු ලබා දීමට ඉදිරිපත් නොවීම හේතුවෙන් තමන් දැඩි දුෂ්කරතාවයකට පත්ව සිටින බවකි.

වේරහැර මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ රාජකාරී නිසි අයුරින් සහ කාර්යක්ෂමව සිදු නොවන බවට කලක් පුරා ජනතාවගෙන් මැසිවිලි නැගෙමින් තිබිණ.

ඒ හේතුවෙන්ම ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පසුගිය අවස්ථාවක මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ වේරහැර ශාඛාවේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකද යෙදිණ.