ෆීලික්ස් ඩයස්ගේ උද්ච්ච හැසිරීම නිසා 1977 සමගි පෙරමුණ ආණ්ඩුව ආසන 08 ට බැස්සා : නුතන දේශපාලනය තුලත් ෆීලික්ස් ඩයස්ලා ඉන්න පුළුවන් – ඇමති විමල් කියයි

251

ස්වදේශිකත්වයට පණ දෙමින් පැවති 70-77 සමගි පෙරමුණ ආණ්ඩුව බිඳ වැටුණේ ෆීලික්ස් ඩයස් අමාත්‍යවරයාගේ උද්දච්ච ක්‍රියාකලාපය බව අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ සඳහන් කර සිටිනවා.

එවකට ආණ්ඩුවේ සිටි වමේ පක්ෂ එළවා දමා තනි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ආණ්ඩුවක් පවත්වාගෙන යෑමට ෆීලික්ස් ඩයස් කල්පනා කළ බවද ඔහු පැවසීය.

අවසානයේ සිදුවූවේ 1977 දී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ආසන 08ට පල්ලම් බැස එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාලනයක් බිහි වීම බවද ඇමැතිවරයා සදහන් කලේ.

ෆීලික්ස් ඩයසගේ එම උද්දච්ච හැසිරීම නොවේ නම් සමගි පෙරමුණ ආණ්ඩුව බිඳ නොවැටෙන බවද පැවසූ අමාත්‍යවරයා නූතන දේශපාලනය තුළද ෆීලික්ස් ඩයස්ලා සිටිය හැකි බවත් ඔවුන් හරියට හඳුනාගෙන කල්පනාවෙන් කටයුතු කළ යුතු බව ද ඇමතිවරයා සඳහන් කරා.

කොළඹ පැවති උත්සව සභාවක් අමතමින් ඔහු මෙම අදහස් පළ කර සිටියේ.