හෙට සිට ‘පුද්ගලික බස් ධාවනය ගැන’ තීරණයක් ගනී – සංගමයේ සභාපතිගේ ප්‍රකාශය මෙන්න

120

කෙටි ගමන් වාර සඳහා වූ පුද්ගලික බස් රථ ධාවනය හෙට (12) සිට තවත් 50% කින් පමණ අඩු වනු ඇති බව පුද්ගලික බස් රථ හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති ගැමුණු විජේරත්න මහතා සඳහන් කළා.

ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ මේ වන විටත් බස් රථ ධාවනය 75 %කින් පමණ අඩු වී ඇති බවයි .

දැනට ධාවනය කරන බස් රථවලින් 50%ක් පමණ හෙට සිට අඩුවූ පසු ධාවනය වන බස් රථ ප්‍රමාණය සමස්තයෙන් 12.5%ක් පමණ වනු ඇති බවට ගැමුණු විජේරත්න මහතා විශ්වාසය පළ කළා.

සංචරණ සිමා පැනවීමත් සමග කෙටි ගමන් වාර සඳහා වූ පුද්ගලික බස් රථවල මගීන් ප්‍රමාණය තවදුරටත් අඩුවනු ඇති බවයි ඔහු පෙන්වා දුන්නේ.

අන්තර් පළාත් බස් රථ සඳහා කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය අනුව සහන දුන්නද එම සහන බලපවත්වන්නේ තුන් දහසක් පමණ වූ අන්තර් පළාත් බස්රථ සංඛ්‍යාවකට පමණක් බවයි ඔහු සඳහන් කළේ.

දාහත් දහසක් පමණ වූ ඒ ඒ පළාත් තුළ ධාවනය වන කෙටි ගමන් වාර සඳහා වන බස් රථවලට එම සහනය අදාළ නොවන බවයි පුද්ගලික බස් රථ හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති ගැමුණු විජේරත්න මහතා කියා සිටියේ.

වෛද්‍යවරු ඇතුළු සෞඛ්‍ය අංශවල නිලධාරීන් සමඟ රජය සාකච්ඡා කළ ද රටේ ආර්ථිකය සහ එදිනෙදා ජීවන රටාව ශක්තිමත් කරන බස් රථ හිමියන් සමග සාකච්ඡා කිරීමට කටයුතු නොකළ බව ද ගැමුණු විජේරත්න මහතා පෙන්වා දුන්නා