හෙට සිට දිස්ත්‍රික්ක අතර ගමන් කොට හසු වුවහොත් දින 14 ක් අනිවාර්ය නිරෝධායනයට!

318

හෙට සිට ඇඳිරි නීතිය නොතකා දිස්ත්‍රික්ක අතර ගමන් කොට හසුවන තැනැත්තන් වහාම දින 14 ක නිරෝධායනයට යොමු කරන බව ජේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා සඳහන් කරනවා.