හිසින් බද්ධව සිටි නිවුන් සොහොයුරියන් ව සාර්තකව වෙන් කල ශල්‍යකර්මය

529

උපදින විට හිස පිටුපසින් බද්ධව සිටි නිවුන් දරුවන් දෙදෙනෙක්ව ශල්‍යකර්මයකින් සාර්ථකව වෙන්කිරීමට ඊශ්‍රායලයේ වෛද්‍යවරුන් කණ්ඩායමක් සමත් වී තිබේ.

මේ වනවිට එම දරුවන් දෙදෙනා සුවෙන් පසුවන බව එරට මාධ්‍ය පැවසීය.

පසුගිය සෙනසුරාදා පැය 12ක ශල්‍යකර්මයට එම නිවුන් දරුන්ව භාජනය කෙරෙන විට ඔවුන්ගේ වයස අවුරුදු එකක් විය.

ඊශ්‍රායලයේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරු සහ විදෙස් වෛද්‍යවරු පිරිසක් එම සුවිශේෂ ශල්‍යකර්මය සඳහා දායකත්වය ලබාදී තිබුණි.

එරට දී එවැනි ශල්‍යකර්මයක් සිදුකළ පළමු අවස්ථාව එය වන අතර මෙතෙක් ලොව එවැනි ශල්‍යකර්ම සිදුකර ඇත්තේ 20කි.