හරීන් කල ප්‍රකාශය ගැන සජිත් කාදිනල් හිමිපාණන්ගෙන් සමාව අයදී…..!!!

161

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හරින් ප්‍රනාන්දු විසින් ඊයේ දේශපාලන රැස්වීමක් අතර වාරයේදී සිදුකළ ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් අති උතුම් මැල්කම් කාදිනල් රංජිත් හිමිපාණන් ගෙන් තමා සමාව අයදින බව සමගී ජනබල වේගය පක්ෂයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස ප්‍රකාශ කර සිටිනවා.

හරින් ප්‍රනාන්දු හිටපු මන්ත්‍රිවරයා විසින් සිදුකළ එම ප්‍රකාශයෙන් කාදිනල් හිමිපාණන්ට සිත් තැවුලක් ඇති වූ බවත් එය ගැන තමන් කණගාටුවට පත්වනවා සේම නැවත නැවතත් සමාව අයදින බවයි සමගී ජනබල වේගය පක්ෂයේ අගමැති අපේක්ෂක සජිත් ප්‍රේමදාස ප්‍රකාශ කර සිටියේ.