හදුනාගත නොහැකි ආසාදිතයන් විශාල පිරිසක් සමාජයේ.. දිස්ත‍්‍රික් සීමා වසා දමන්නැයි කියයි..

480

කොරෝනා ආසාදිතයන් වැඩි ප්‍රමාණයක් බස්නාහිර පළාතෙන් වාර්තා වීම නිසා නත්තල් හා අලුත් අවුරුදු සමයේ දිස්ත්‍රික් වලින් පිටත ගමන් කිරීම වළක්වමින් සංචරණ සීමා පනවන්නැයි ශ්‍රී ලංකාව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය ඉල්ලා සිටියි.

සංගමයේ සභාපති උපුල් රෝහණ මහතා පෙන්වා දෙන්නේ කොළඹ මහ නගර සභා සීමාවේ ආසාධිතයන් විශාල සංඛ්‍යාවක් තවදුරටත් වාර්තා වන බවයි.

හඳුනාගත නොහැකි මට්ටමින් ආසාදිතයන් සමාජයේ සැරිසරන බවත් ඔහු පෙන්වා දෙයි.

මේ හා සමානම තවත් කළුතර ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක වලින්ද වාර්තා වන බව ඔහු සඳහන් කරයි.