සෞඛ්‍ය සේවකයින් ආරක්ෂා කිරීමට සහ COVID-19 පරීක්ෂණ වැඩි දියුණු කිරීමට එක්සත් ජනපදය ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1.3 ක් ලබා දෙයි…!!!

506

සිද්ධි සෙවීම සහ සිදුවීම් පදනම් කරගත් නිරීක්ෂණ, ප්‍රතිචාර සහ සූදානම සඳහා තාක්ෂණික විශේෂ experts යින්, අවදානම් සන්නිවේදනය, ආසාදන වැළැක්වීම සහ පාලනය කිරීම සහ තවත් බොහෝ දේ සඳහා අරමුදල් සැපයීම මඟින් ශ්‍රී ලංකාවට සහාය ලබා දෙනු ඇත. මීට අමතරව, මහා පරිමාණ COVID-19 පරීක්ෂණ සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ රසායනාගාර පද්ධති සකස් කිරීමට එක්සත් ජනපදය සහාය වනු ඇත. ආධාර සඳහා අතිරේක ප්‍රමුඛතා ක්ෂේත්‍ර හඳුනා ගැනීම සඳහා එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකා රජය සහ අනෙකුත් පාර්ශවකරුවන් සමඟ සම්බන්ධීකරණය කරයි.

වසර 60 කට වැඩි කාලයක් තිස්සේ එක්සත් ජනපදය සෞඛ්‍ය හා ආපදා ආශ්‍රිත අර්බුදවලදී ශ්‍රී ලාංකිකයන් සෞඛ්‍ය සම්පන්නව හා ඔරොත්තු දෙන බවට සහතික කිරීමට කටයුතු කර ඇත. ආධාර මැලේරියාව තුරන් කිරීමට උපකාරී වී ඇත; අති නවීන උපකරණ මගින් ඩෙංගු වසංගතයෙන් ජීවිත දහස් ගණනක් බේරා ගත් අතර පුද්ගලයන්ට ඔවුන්ගේ එච්.අයි.වී තත්ත්වය මෙන්ම එච්.අයි.වී.

මහජන සෞඛ්‍ය සඳහා ද්විපාර්ශ්වික ආධාර සපයන ලොව විශාලතම සැපයුම්කරු වන්නේ එක්සත් ජනපදයයි. 2009 සිට ඇමරිකානු බදු ගෙවන්නන් ඩොලර් බිලියන 100 කට වැඩි සෞඛ්‍ය ආධාර සහ ගෝලීය වශයෙන් ඩොලර් බිලියන 70 කට ආසන්න මානුෂීය ආධාර ලබා දී ඇත. මෙම ත්‍යාගශීලිත්වය අවධාරනය කරන්නේ තීරණාත්මක බහුපාර්ශ්වික හවුල්කරුවන් කිහිප දෙනෙකු සඳහා අප විසින් කරන ලද දායකත්වයන් ය.

ඩොලර් මිලියන 400 ඉක්මවූ 2019 දී ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයට (WHO) එක්සත් ජනපදයේ දායකත්වය, දෙවන විශාලතම සාමාජික රාජ්‍ය දායකත්වය මෙන් දෙගුණයක්;

2019 දී එක්සත් ජාතීන්ගේ සරණාගත ඒජන්සියට (යූඑන්එච්සීආර්) එක්සත් ජනපද සහයෝගය ලබා දී ඇත. සහ 2019 දී එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදලට (යුනිසෙෆ්) එක්සත් ජනපදයේ දායකත්වය ඩොලර් මිලියන 700 කට වඩා වැඩිය. යුනිසෙෆ් වසර ගණනාවක් තිස්සේ කර ඇති ජීවිතාරක්ෂක ක්‍රියාකාරකම් – ප්‍රතිශක්තිකරණ ව්‍යාපාර සහ සෞඛ්‍ය හා සනීපාරක්ෂක පුහුණුව සහ ආධාර වැනි අප මෙම භයානක රෝග කාරකයට එරෙහිව සටන් කරන විට ජීවිත බේරා ගනු ඇත.

ඕනෑම තැනක බෝවන රෝග තර්ජනයක් සෑම තැනකම තර්ජනයක් විය හැකි බැවින්, එක්සත් ජනපදය COVID-19 සමඟ සටන් කිරීමේ ගෝලීය ප්‍රයත්නයට දායක වන ලෙස වෙනත් පරිත්‍යාගශීලීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.