ශ්‍රී ලංකාවට සුනාමි අවදානමක් නෑ – කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව

706

ඉන්දියානු සාගරයේ අන්දමන් දූපත් ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ අද (03) උදෑසන 9.12ට පමණ රික්ටර් මාපකයේ 6.5ක ප්‍රබලත්වයකින් යුත් භූ කම්පනයක් සිදුවී තිබේ.

ඒ සම්බන්ධයෙන් විමසූ විට කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ එම භූ කම්පනයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට සුනාමි අවදානමක් නොමැති බවය