සිරකරුවන්ගේ දිනයේදී රන්ජන් රාමනායකට නිදහස දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරනවා – විපක්ෂ නායක

288

සැප්තැම්බර් මස 12 වැනිදාට යෙදී ඇති සිරකරුවන්ගේ දිනයේදී රන්ජන් රාමනායක මහතාට නිදහස ලබා දෙනු ඇතැයි තමන් අපේක්ෂා කරන බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ට්ව්ටර් පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.

විපක්ෂ නායකවරයා මෙම ට්විටර් පණිවුඩයෙන් පෙන්වා දෙන්නේ,ජනතාවාදී කලාකරුවකු මෙන්ම,ජනහිතකාමී දේශපාලනඥයකු ද වන රන්ජන් රාමනායක මහතා ජනාධිපති සමාව යටතේ නිදහස් වනු ඇති බවට තමන් විශ්වාස කරන බවය.

මේ පිළිබඳව ජනාධිපතිතුමන්ගේ අවධානය යොමු වෙතැයි තමන් සිතන බව ද විපක්ෂනායකවරයාගේ ට්විටර් පණිවුඩයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.