සමෘද්ධි බැංකුවලින් දෙන ණය ලක්ෂ පහේ සිට දහය දක්වා ඉහළට

719

සමෘද්ධි බැංකුවලින් ලබාදෙන ණය මුදල රුපියල් ලක්ෂ පහේ සිට රුපියල් ලක්ෂ දහය දක්වා වැඩිකරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ෂෙහාන් සේමසිංහ මහතා පවසනවා.

හිගුරක්ගොඩ,යටියල්පතාන සමෘද්ධි ස්වයං රැකියා මල්ගම්මානයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක්වෙමින් ඒ මහතා මේ බව කියාසිටියා.