සමස්ත කොවිඩ් මරණ 6000 ඉක්මවයි – ඊයේ මරණ 161 ක්

391

ඊයේ (14) දිනය තුළ කොරෝනා ආසාදිත මරණ‍ 161 ක් සිදු වී ඇති බව සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරයා තහවුරු කරනවා.

මිය ගිය අය අතරට වයස අවුරුදු 30ට අඩු එක් පුද්ගලයෙක්, වයස අවුරුදු 30 – 59 අතර පුද්ගලයින් 38 ක් සහ අවුරුදු 60 වැඩි පුද්ගලයින් 122 දෙනෙකු අයත්.

ඒ සමඟින් මෙර​ට කොරෝනා ආසාදිතව මියගිය සංඛ්‍යාව 6,096 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.