සමස්ත කොරෝනා ආසාදිතයින් ගණන 630 ක් දක්වා ඉහළට…..!!!

350

තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් තිදෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබෙන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසයි.

ඒ අනුව මෙරට සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 630 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේය.

අද(29) දින මේ දක්වා(8.00 PM) වාර්තා වූ ආසාදිතයින් ගණන 11කි.