සඳ තරණය කරන්න තේරීපත්වූ ශ්‍රී ලංකාවේ සදනි

452

Dear moon ව්‍යාපෘතිය යටතේ සඳ තරණය කිරීමට තෝරාගන්නා කණ්ඩායමේ අවසන් 17 දෙනා අතරට තේරීපත්වීමට ශ්‍රී ලංකාවේ සදනි කුමාරසිංහ දියණිය සමත්වී තිබේ.

2019 වර්ෂයේදී සදනි දියණියහට ඇමරිකාවේ නාසා ආයතනයේ තාරකා විද්‍යාව සහ ගගනගාමී පාඨමාලාව හැදෑරීමට ශිෂ්‍යත්වයක් හිමි වී ඇති අතර එම පාඨමාලාව හැදෑරීමට තමන්ට ඇති ආර්ථික අපහසුතා පිලිබදව හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේනව දැනුවත් කිරීමෙන් පසුව හිටපු ජනාධිපතිවරයා සඳනි හට උදව් උපකාර කර ති​බෙන අත​ර ඒ අනුව හිටපු ජනාධිපතිතුමා හමුවී ඊයේ (17) දිනයේ ඇය ලබාගත් මෙම ජයග්‍රහනය පිලිබදව හිටපු ජනාධිපතිවරයාව දැනුවත් කර ඇ​ත.

මෙම කණ්ඩායම සඳ වෙත 2023 රැගෙන යාමට නියමිතව ඇත.