සඳුදා රට විවෘත කරනවා නම් ‘වගකීම් පැවරෙන’ හැටි

476

යම් අයුරකින් ලබන සඳුදා සංචරණ සීමා ලිහිල් කරන්නේ නම් ප්‍රවාහන සේවා, වෙළඳ මධ්‍යස්ථාන සහ ප්‍රසිද්ධ ස්ථානයන්හි ජනතාව අනවශ්‍ය ලෙස ඒකරාශී වීම වළක්වාලීමට අවශ්‍ය විධිවිධාන දැන්ම සැළසුම් කරගත යුතු බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය හේමන්ත හේරත් මහතා සඳහන් කළා.

ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන සියලු ආයතනවලට අදාළ වගකීම පැවරෙන බව ද එසේ නොකර යළිත් සෞඛ්‍ය අංශයට චෝදනා නොකළ යුතු බවද ඔහු එහිදී කියා සිටියා.

තවත් සති දෙකක් වත් සංචරණ සීමා පවත්වා ගැනීමෙන් ගැනීමෙන් නිසි සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබාගත හැකි බවද ඔහු පෙන්වා දෙනවා.