සංජු සැම්සන්ව අවුට් කරන්න බෝලේ ගානට දාන්න කියපු මිනෝද් භානුක..! (Video)

1864

ශ්‍රී ලංකා කඩුලු රකින්නා වන මිනෝඩ් බනුකා සංජු සැම්සන්ගේ සිතීමේ ක්‍රියාවලිය නිවැරදිව පුරෝකථනය කළ අතර සංජු සැම්සන් අවුට් කළ පන්දුවට පෙර ප්‍රවීන් ජයවික්‍රමට උපදෙස් දුන්නේය.

තණතීරුවෙන් බැස ඕෆ් සයිඩ් රවුමට ඉහළින් සෙල්ලම් කිරීමට උත්සාහ කරන බව මිනෝඩ් බනුකා උපදෙස් දුන්නේය. ජයවික්‍රම විසින් පන්දුව ඔසවා,සංජුට ඒ සඳහා ළඟා වීමට සිදු වූ අතර,අවිෂ්ක ප්‍රනාන්දු පසුකර ඉහලින් යෑමට තරම් බලයක් සමඟ සම්බන්ධ වීමට අපොහොසත් විය.

“දැන් පැනන් ඇවිල්ලා අතන්ට ගහන්න තියෙනවා..බෝලේ මගට හිමීට දාන්න..!

එම විඩියෝව