සංචරන සීමා ලිහිල් කිරීමෙන් පසු කොළඹ ජාතික රෝහලේ කොවිඩ් ආසාධිතයින් දෙගුණයක් වෙයි

298

කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වීමෙන් කොළඹ ජාතික රෝහලට ඇතුළත් කළ රෝගීන් සංඛ්‍යාව පසුගිය දැඩි සංචරණය සීමා කාලයේ මෙන් දෙගුණයකින් වැඩි වී ඇති බව සඳහන් කරයි.

දැඩි සංචරණ සීමා කාලයේ ජාතික රෝහලට ඇතුළත් කළ කොවිඩ් රෝගීන් සංඛ්‍යාව සියයක් පමණ වන බවත් දැන් එම සංඛ්‍යාව දෙසීයක් පමණ වන බවත් කොළඹ ජාතික රෝහලේ විශේෂඥ වෛද්‍ය උපුල් දිසානායක මහතා අවධාරණය කරයි.

මෙලෙස වාර්තා ගත ලෙස කොවිඩ් රෝගීන්ගේ වැඩි වීමට හේතුව නිශ්චිතව කිව නොහැකි බව එතුමා සඳහන් කරයි.