ශ්‍රී ලංකා කොදෙව් ගැටුම රූපවාහිනියෙන් තොර වන ලකුණු

2830

ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් මාර්තු 4 වැනිදා ඇරඹෙන T20 තරග 3 ක්,ODI තරග 3 ක් සහ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරග 2 කින් සමන්විත ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් සංචාරයේ තරග පැවැත්වෙන වේලාවන් ගැටලු සහගත බැවින් වෙළෙඳ දැන්වීම් ලබාගැනීමට ඇති අපහසුතාවය මත මෙරට කිසිඳු දේශීය රූපවාහිනී නාලිකාවක් මඟින්ද ශ්‍රී ලංකා – කොදෙව් ගැටුමේ විකාශන අයිතිය ලබා නොගැනීමේ අවදානමක් ඇති වී තිබේ.

බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් දූපත් හි පැවැත්වෙන ජ්‍යාතන්තර ක්‍රිකට් තරගාවලියන්හි ඉන්දියානු කලාපීය විකාශන අයිතිය Sony Sports, Star Sports ප්‍රමුඛය කිසිඳු ඉන්දියානු රූපවාහිනී නාලිකාවක් විසින් දරණු නොලැබීම හේතුවෙන්,

මෙරට දේශීය රූපවාහිනී නාලිකාවන්ට ශ්‍රී ලංකා – කොදෙව් ගැටුමේ විකාශන අයිතිය ලබාගත යුතුව ඇත්තේ බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් දූපත් හි පැවැත්වෙන ජ්‍යාතන්තර ක්‍රිකට් තරගයන්හි නිෂ්පාදන අයිතිය සහ ගෝලීය විකාශන අයිතිය දරණු ලබන London හි’Pitch International’සමාගමෙනි.

Pitch International සමාගමෙන් මේ වන විට ශ්‍රී ලංකා – කොදෙව් ගැටුමේ විකාශන අයිතිය ලබාගෙන ඇත්තේ බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් දූපත් හි ESPN Caribbean,ඇමෙරිකාවේ ESPN+ සහ එංගලන්තයේ BT Sport යන නාලිකාවන් පමණි.

මේ තත්ත්වය මත බොහෝ විට මාර්තු 4 ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් උදේ 3.30 ට ඇරඹෙන ශ්‍රී ලංකා – කොදෙව් ගැටුම ශ්‍රී ලංකාවේ ඔබට ඉන්දීය මෙන්ම දේශීය රූපවාහිනී නාලිකාවලින්ද තොරව බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් ක්‍රිකට් CWI නිල Youtube නාලිකාව ඔස්සේ නැරඹීමට සිදු වනු ඇත.

FMandTV Sri Lanka