ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් හි තවත් බොරුවක් ICC ය හෙළි කරයි….!

672

හෝමාගම ක්‍රීඩාංගණයට අපි ණය ලබා දී නැහැ-ICC ය කියයි

යෝජිත හෝමාගම ක්‍රීඩාංගණය ඉදි කිරීම සඳහා සියලු කටයුතු සූදානම් බව අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පසුගියදා සඳහන් කලා.

එමෙන්ම ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලය සඳහන් කර සිටියේ මේ සඳහා එක රුපියලක් හෝ රජයේ මුදලින් වැය නොවන බවත් අවශ්‍ය ණය ප්‍රතිපාදන ලබා දෙනුයේ ICC ය බවත්‍ ය.

එහෙත් ICC යේ මාධ්‍ය කළමණාකරු අද සවස ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටිනුයේ ,මෙම ක්‍රීඩාංගණය සම්බන්ධයෙන් තමන් කිසිවක් නොදන්නා බවයි.

එමෙන්ම එවැනි ව්‍යාපෘතියකට අවශ්‍ය එකදු රුපියලක් හෝ තම ආයතනය විසින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයට ලබා දී නොමැති බවද ඔහු අවධාරණය කරනවා.