ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට කොවිඩ් එන්නත ලබාදීම වහාම අත්හිටුවයි

247

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ සාමාජිකයන් හට ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රා සෙනෙකා එන්නත ලබාදීම වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අත්හිටුවා ත්නිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පරිපාලන කමිටු සභාපති මහාචාර්ය අර්ජුන් ද සිල්වා සඳහන් කළේ,ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා එන්නත සම්බන්ධයෙන් බ්‍රිතාන්‍යය ගෙන ඇති තීරණය අනුව මෙලෙස ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් එන්නත්කරණය අත්හිටවූ බවයි.

ඒ,බ්‍රිතාන්‍යය ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා එන්නත වයස අවුරුදු 30 ට අඩු අයට ලබානොදෙන ලෙස පසුගියදා නිවේදනය කළා.

එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයන් බහුතරයක් වයස අවුරුදු 30 ට අඩුවීම සහ ක්‍රීඩකයන් බොහෝදෙනෙක් ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා එන්නත ලබාගැනීමට අකමැත්ත පළකිරීමත්මීට හේතු වී තිබෙනවා.