ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වීමට තිබු ආසියානු ක්‍රිකට් කුසලානය අවලංගු කෙරේ

289

2021 ජුනි මස ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ ආසියනු පන්දුවාර 20 ක්‍රිකට් කුසලාන තරගාවලිය (Asia T20 Cup) මේ වන විට රටේ පවතින අයහපත් Covid-19 තත්ත්වය හේතුවෙන් අවලංගු කර තිබෙන බව නිවේදනය කර ඇත.

මෙම Asia T20 Cup තරගාවලිය 2020 වසරේදී පාකිස්තානයේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබුණු අතර පාකිස්තානයේ තිබූ අයහපත් Covid-19 තත්ත්වය හේතුවෙන් මෙලෙස 2021 ජුනි මස පැවැත්වීමට ශ්‍රී ලංකාවට සත්කාරකත්වය ලැබුණි.

ඒ අනුව මෙලෙස 2021 වසරේත් ආසියානු ක්‍රිකට් කුසලාන තරගාවලිය පැවැත්වීමට නොහැකි වීමෙන් තරගාවලිය බොහෝ විට මීළඟ ICC එක්දින ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානය පැවැත්වෙන 2023 වසර දක්වා බොහෝ විට කල් යනු ඇතැයිද වාර්තා වේ.