වෙනස් වු රත්තරන් මිල

555

මීට වසර හතර පහක කාලයක සිට රත්තරන් ආනයනයට දැඩි සීමා පැනවීම මෙි දක්වා සිදු කර ඇත.

මෙම හේතුවෙන් දේශිය වෙළෙඳපොළේ දැඩි රත්තරන් හිඟයක් පවති.මේ පිළිබඳ අදහස් දක්වමින් සමස්ත ලංකා ස්‍වර්ණාභරණ සංගමයේ සභාපති ඒ.විජය කුමාර් මහතා වැඩි දුරටත් කියා සීටියේ.

රජය විසින් පනවා තිබු සියයට 15 රේගු බද්ද මෑතකදී සීයයට 5 දක්වා අඩු වුවත් රත්තරන් ආනයනය කීරිමක් නොවන නිසා එහි වාසිය ලබා ගත නොහැකිව තිබෙන බව සභාපතිවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.

මේ අතර රත්තරන් වල දැඩි හිඟය නිසා ස්වර්ණාභරණ කර්මාන්තකරුවන් දැඩි අපහසුතාවට ලක් වි ඇති බවත්.දහස් ගණනකට රැකියා අහිමි වීමේ අවදානමක් මතුව තිබෙන බව කියා සීටියේය.

මේ වන විට වෙළෙඳපළ තුළ රත්තරන් පවුමක මිල රුපියල් 116500 ක් පමණ වන අතර වැඩ කුලිය සමග පවුමක මිල රුපියල් 124000 වන බවද විජය කුමාර් මහතා ප්‍රකාශ කරයි..