විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත තරුණ තරුණියන් රැකියාවේ නියුතු අපේ රටේ පිට්සා හට් අවන්හල

706

කොළඹ තිඹිරි තිඹිරිගස්යාය මංසන්ධියේ මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමි මාවතේ මද දුරක් යනවිට pitza hut අවන්හල එම මාර්ග යන කාගේත් දෑසට හසුවන ස්ථානයක් වනවා . ලංකාව පුරා පුරාම පීට්සා හට් අවන්හල අප දැක තිබුණද තිබුණ ද අපි මේ කතා කරන්නට යන අවන්හලේ සුවිශේෂිත්වයක් තිබෙනවා. බොහෝ විට මෙවැනි අවන්හලේ සේවය කරනු ලබන්නේ තරුණ තරුණියන්.

නමුත් අපි මේ කියන පීට්සා හට් අවන්හල හට අවන්හලේ තරුණ තරුණියන් සේවය කරනු ලැබුවත් ඔවුන් විශේෂ තරුණ තරුණියන් පිරිසක් වුණා.

බොහෝ විට මේ අවන්හලට ගොඩ වෙන අයට ඔවුන් සුහදව සුහදව කථා බහක නොවුනත් හස්ත සංඥා මගින් ඔවුන් කතාබහට ලක් කිරීමයි. පීට්සා හට් අවන්හල ලොව පුරාම දැකගැනීමට හැකි අවන්හල් විශේෂඥ අතර විශාල සේවක පිරිසක් මෙම අවන්හල ලෙස සේවය කරනු ලබනවා නමුත් අපි මේ කියන්න යන අපේ රටේ පීසා හට් අවන්හල ලෝකයේම ඇති එකම අවන්හල විදිහට සැලකුවොත් නිවැරදියි.

ලෝකයේ ඇති අනෙකුත් පීසා හට් අවන්හල් අතරින් මේ අවන්හලේ සුවිශේෂී වන්නේ ශ්‍රවණ ඌනතා සහ කථන අපහසුතා ඇති විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත තරුණ තරුණියන් සේවය කරන නිසාය.

මේ අනුව විශේෂ අවස්ථා සහිත සේවකයන් රැකියාවේ නිරත වන ලොව පළමු පිසා හට් අවන්හල විදිහට ලංකාවේ තිඹිරිගස්යායේ පිහිටි මේ අවන්හලේ ඉතිහාසයට එක් වෙනවා. මේ අවන්හලේ සේවය කරන සියලුම තරුණ තරුණියන් හස්ත හස්ථ සංඥා මගින් ඔවුන්ගේ අදහස් හුවමාරු කරගැනීම දක්නට හැකි අතර මෙම අවන්හලට යන ඔබට ද ඔවුන් සමග කතාබහ කිරීමට වන්නේ හස්ත සංඥා භාවිතා කරමින්ය. මේ අවන්හලේ ශ්‍රවන ඌනතා සහ කතා කිරීමේ අපහසුතා ඇති රැකියා නොමැති තරුණ තරුණියෝ දොළොස් දෙනෙක් පමණ සේවය කරනු ලබනවා.

මේ අවන්හලට පැමිණෙන පාරිභෝගිකයන් ගේ පහසුව සහ හි සේවය කරන මෙම විශේෂිත තරුණ තරුණියන් ගේ පහසුව සඳහා ආහාර ඇනවුම් කිරීම සඳහා විශේෂයෙන් සකස් කරන ලද මෙනු පතක් හා සංඥා මුද්‍රිත මාර්ගඋපදේශන පත්‍රිකාවක් පාරිභෝගිකයන්ට ලබා දීම මෙහිදී සිදු කරනු ලබනවා.

මේ අවන්හලේ එන්නේ බොහෝමයක් පාරිභෝගිකයන් අතරින් වැඩි පිරිසක් තරුණ ප්‍රජා වීමත් මෙහි විශේෂත්වයයි. ඔවුන් මෙහි සිටින සේවකයන් සමග හස්ත සංඥා උපයෝගී කරගෙන ආහාර ඇනවුම් කිරීම ද දකින්නට හැකි වෙනවා.

මේ නිසාම බොහෝ පාරිභෝගික පිරිසකගේ ප්‍රතිචාර ඉතාමත් හොඳ බව මෙහි කළමනාකරුගේ අදහසක්.අද සමාජයේ රැකියාව විරහිත මෙවැනි ආබාධිත ආබාධ සහිත තරුණ තරුණියන් වෙනුවෙන් මෙවැනි කාර්යයක් සිදු කිරීම සැබැවින්ම අගය කළ යුතු වටිනා දෙයක් විදිහට පෙන්වා දෙන්න පුළුවන්.සමාජයේ සිටින සාමාන්‍ය තරුණ තරුණියන්ට වගේම මෙවැනි විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත අපේ රටේ තරුණ තරුණියන්ට ද අවස්ථාව ලබා දීම ලබාදීම සැබැවින්ම ඔවුන් වෙනුවෙන් කරන මහඟු කටයුත්තක් .