විරාට් කෝලී එක්දින හා විස්සයි විස්ස නායකත්වයෙන් ඉවත්වීමට සැරසෙයි

328

එළබෙන 2021 ලෝක කුසලානයෙන් අනතුරුව විරාට් කෝලී එක්දින හා විස්සයි විස්ස නායකත්වයෙන් ඉවත්වීමට සැරසෙයි.විරාට් කෝලී ඔහුගේ ඉදිරි කාලය තූල පිතිකරණයට වැඩි අවධානයක් දීමට කටයුතු කිරීමට සැලසුම් කල ඇති බවත් ඔහුට ලෝකයේ හොදම පිතිකරුවා වීමට අවශ්‍ය බවත් ටයිම්ස් ඔෆ් ඉන්දියා පුවත්පත සදහන් කරයි.

නව නායකත්වය සදහා රෝහීත් ෂර්මා පත්කිරීමට ඉඩ ඇති බවද ටයිම්ස් ඔෆ් ඉන්දියා පුවත්පත වාර්තා කරනවා.