විදුලි කප්පාදු කාලසටහනේ ලොකු වෙනසක්

100

පැය තුනක කාලයක් දක්වා ක්‍රියාත්මකව තිබූ විදුලි කප්පාදුව අද (05 වැනිදා) සිට පැයක් දක්වා අඩු කිරීමට කටයුතු කළ බව මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව පැවැසීය.

මේ අනුව ඉදිරියේදී විදුලි කප්පාදුව සිදුවන්නේ පැයක කාලයක් සඳහා පමණි.

එම කොමිෂන් සභාවේ සභාපති ජනක රත්නායක අප කළ විමසුමකදී කියා සිටියේ මේ දිනවල ලැබෙන වර්ෂාපතනය සමග ජල විදුලි නිෂ්පාදනය සියයට 60 කින් පමණ ඉහළ ගොස් ඇති බවය.

විදුලි බලාගාර ආශ්‍රිතව මේ දිනවල සැලකිය යුතු මට්ටමේ වර්ෂාපතනයක් ලැබෙන බැවින් පැය තුනක කාලයක් විදුලි කප්පාදුව සිදුකිරීමේ අවශ්‍යතාවක් මතුව නොමැති බව ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

ඒ අනුව A,B,C,D,E,f,G,H,I,J,K,L සහ P,Q,R,S,T,U,V,W ලෙස නම් කළ ඇති සියලුම කලාප සඳහා රාත්‍රී කාලයේදී සිදුකරන විදුලි විසන්දි කිරීම පැයකි.

අශිකා ජයවීර