වැලිසර ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයෙනුත් කොවිඩ් ආසාදිතයන් මතු වෙයි

116

වැලිසර ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ අද සිදු කළ PCR පරීක්ෂණවලින් 12දෙනෙකු කොවිඩ් ආසාදිතයන් ලෙස හඳුනාගෙන තිබෙනවා.

මෙහිදී එහි සේවක සේවිකාවන් සහ ත්‍රීරෝද රථ රියදුරන් 140දෙනෙක් පරීක්ෂාවට භාජනය කෙරුණා.

තවත් PCR වාර්තා ලැබීමට නියමිත අතර ආසාදිතයන් හඳුනාගත් වෙළඳසැල් වසා දමනු ලැබුවා.