වහ කෑම ගැන දුන් ඉන්ටවීව් එකෙන් ප්‍රමිති ලොක්කී අමාරුවේ වැටෙයි

487

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් සිද්දිකා සේනාරත්න මහත්මියට විරුද්ධව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය විසින් පොලිසියට පැමිණිල්ලක් සිදුකිරීමට සූදානමින් සිටින බව වාර්තා වේ.ඒ පසුගියදා ඇය විසින් සිදුකළ සම්මුඛ සාකච්ජාවකදී ඇය විසින් සිදුකළ ප්‍රකාශයක් සම්බන්ධයෙන්.

මෙරට ජනතාව පිළිකාකාරක ආහාර වර්ග පරිභෝජනයට තිබෙන බවත් එම ආහාර වර්ග සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය දැනුවත් බවට එම ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරිය විසින් සිදුකළ ප්‍රකාශයෙන් හැගවෙන බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පෙන්වා දෙයි.

එවැනි ආහාර වර්ග ජනතාවට පරිභෝජනය කිරීමට ඉඩ ලබානොදී ඒවා වැළැක්වීම කටයුතු කිරීම සිදුකිරීමට ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය කටයුතු කළ යුතු වුවත් එවැනි තත්ත්වයක් සිදුනොකර ඇති බව ශ්‍රී ලංකා රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය සඳහන් කරයි.

දැන දැනම රටේ ජනතාවට පිළිකාකාරක අඩංගු ආහාර වර්ග භාවිතයට ඉඩ දී ඒවා වැලක්වීම අවශ්‍ය පියවර නොගැනීම සම්බන්ධයෙන් සම්පුර්ණ විමර්ශනයක් සිදුකරන ලෙස ඉල්ලා රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය ලෙසට අද දිනයේදී පොලිස්පතිවරයාට විශේෂ පැමිණිල්ලක් සිදුකරනු ලබන බවද එම සංගමය සඳහන් කර සිටියේය.