වයස අවුරුදු 16 ත් 18 ත් අතර අයට විවාහ වීමට අවස්ථාව ලැබෙන නීති සංශෝධනයක්

585

විශේෂිත අවස්ථාවලදී වයස අවුරුදු 16 ත් 18 ත් අතර තැනැත්තන්ට විවාහ වීම සඳහා අවස්ථාව සලසා දීම කෙරෙහි අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා.

වයස අවුරුදු 16 ට අඩු ගැහැණු දරුවෙකු කැමැත්තෙන් හෝ අකමැත්තෙන් ලිං’ගි’ක ක්‍රියාවක් සඳහා යොදාගැනීම ස්ත්‍රී දූ’ෂ’ ණය නැමැති වරදක් ලෙස නීතියේ දක්වා තිබුණද වයස අවුරුදු 16 ත් 18 ත් අතර පසුවන්නන් සඳහා එම නීතිමය ආවරණය හිමි වන්නේ නැහැ.

එම නීතිමය හිඩැස ආවරණය සඳහා පවතින නීතිය සංශෝධනය කිරීමට අවධානය යොමු වී ඇති බවයි අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ උපදේශක ජනාධිපති නීතිඥ යූ.ආර්.ද සිල්වා මහතා පැවසුවේ.