ලෝක කුසලාන සංචිතයෙන් පුලින 15 ඇතුලට අකිල ඉවතට

1735

ශ්‍රි ලංකා දඟ පන්දු යවන ක්‍රීඩක අකිල දනංජය ලෝක කුසලාන සංචිතයෙන් ඉවත් කර තිබෙනවා.

ඒ වෙනුවට සංචිතයට පුලින තරංග කැඳවා ඇති බවට Sundaytimes පුවත්පත වාර්තා කරනවා.

මීට පෙර අකිල දනංජය ශ්‍රි ලංකා ලෝක කුසලාන මූලික 15 දෙනාගේ සංචිතයේ සිටි ක්‍රීඩකයෙක් ලෙස ප්‍රකාශ කර ඇති අතර ඒ වෙනුවට මෙම ලෝක කුසලාන සංචිතයේ අතිරේක ක්‍රීඩකයෙක් ලෙස සිටි පුලින තරංග ලෝක කුසලානය සදහා වෙන මූලික 15 දෙනා අතුරට කැදවා ඇති අතර අකිල දනංජය අතිරේක ක්‍රීඩකයෙකු ලෙස නම් කර ඇති බවට එම වෙබ් අඩවිය වැඩි දුරටත් දන්වා සිටිනවා.

Source – Sundaytimes