ලෝක කුසලාන කණ්ඩායමේ සිටියත් තරඟයක්වත් ක්‍රිඩා නොකළ අවාසනාවන්තයෝ 5 දෙනා.

404

ක්‍රිකට් පිටියේ වාසනාව මැද අවාසනාවන්ත වූ ක්‍රීඩකයන් ගැන ඔබ දන්නවාද? අද අපේ සාකච්ඡාව එවැනි ක්‍රීඩකයන් පස් දෙනෙකු ගැනයි. ලෝක කුසලානයක් දිනා ගත් කණ්ඩායමේ සිටිමට ඔහුන් වාසනාවන්ත වුවත් ඔවුන් එක් තරඟයක්වත් තම රට වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කිරිමට වාසනාව උදා වුණේ නැත. මෙම ලැයිස්තුවේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයෙකුත් සිටිනවා. අප බලමු මේ ක්‍රීඩකයන් 5 දෙනා කවුද කියලා.

1.ටොම් කරන් (2019)
කරන්ට සිදු වුවෙත් ඩොව්සන්ට සිදු වු දේ මයි, ආචර් වූඩ් වැනි ක්‍රීඩකයන් සිටිම නිසා කරන්ට තරඟයක්වත් ක්‍රීඩා කිරිමට නොහැකි විය.

2.ලිම් ඩොව්සන් (2019)
බොහො කතාබහට ලක් වුණ 2019 ලොක කුසලාන තරඟාවලිය එංගලන්තය පළමු වරට ජය ගත්තත් ඩොව්සන්ට තරඟයක්වත් ක්‍රීඩා කිරිමට නොහැකි විය.

3.බ්‍රැඩ් හැඩින්(2007)
ඔහුටත් මිචෙල් ජොන්සන් සිදු වුණ දේම සිදු විය. ඇඩම් ගිල්ක්‍රිස්ට් කඩුලු රකින්නා වු නිසා ඔහුට අවස්ථාවක් හිමි නොවිය

4.මිචෙල් ජොන්සන් (2007)
ජොන්සන් ලෝක කුසලාන කණ්ඩායමේ සිටියත් ශොන් ට්‍රෙට්, බ්‍රෙට් ලී වැනි ක්‍රීඩකයන් නිසා ජොන්සන්ට අවස්ථාවක් හිමි නොවිය

5.මාවන් අතපත්තු (1996)
මාවන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ හිටපු නායකයෙක් එහෙත් ශ්‍රී ලංකාව දිනා ගත් එකම එක එක්දින ලෝක කුසලාන තරගාවලිය ඔහු තේරුණත් ක්‍රීඩා කිරිමට හැකියාව නොමැති විය