ලබන සඳුදා සිට සියලුම සිසුන් පාසල් වෙත කැඳවීමට සූදානම් – චක්‍රලේඛය ලැබෙන තුරු ලේකම් බලා සිටී

604

ලබන සඳුදා සිට සියලුම සිසුන් පාසල් වෙත කැඳවීමට අවශ්‍ය පියවර ගනිමින් සිටින බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ ආරංචි මාර්ග පවසනවා.

ඒ සඳහා සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අසේල ගුණවර්ධන මහතාගේ අවසරය සහිත චක්‍රලේඛය ලැබෙන තුරු බලා සිටින බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා මහතා සඳහන් කළේ.