ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවෙන් ගෑස් සමාගමක්

473

ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවට අනුබද්ධව නව සමාගමක් ආරම්භ කර ඒ හරහා LP ගෑස් නිෂ්පාදනය කර තරගකාරී මිල ගණන් යටතේ වෙළෙඳපොළට නිකුත් කිරීමට රජය සැරසෙයි.

පසුගිය දා පැවැති කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී මේ බව තීරණය වී ඇත.

ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ LP ගෑස් අවශ්‍යතාවයෙන් 5%ක පමණ ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය කරන අතර ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගමට සහ ලාෆ් ගෑස් සමාගමට එම නිෂ්පාදන සමව ලබාදෙයි.

බලශක්ති අමාත්‍යාංශය විසින් නව තෙල් පිරිපහදුවක් සපුගස්කන්ද ප්‍රදේශයේම ඉදිකිරීමට මේ වනවිට මූලික කටයුතු ආරම්භ කර ඇති අතර එම තෙල් පිරිපහදුව ඉදිකිරීමෙන් අනතුරුව දේශීය ගෘහස්ථ ගෑස් අවශ්‍යතාවයෙන් 20% කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් නිපදවීමේ හැකියාව පවතින බව ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව පවසයි.