ලංකාවටම unlimited internet

309

දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ සමාජයේ කතාබහ වෙමින් පැවති අසීමිත(unlimited) අන්තර්ජාල සම්බන්දතා පැකේජ වලට අනුමැතිය ලබා දෙන බව ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිසන් සභාව නිවේදනය කර සිටී.මහජනතාවට වඩාත් කාර්යක්ෂම,පහසු අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයක් ලබා දීම මෙහි මූලික අරමුණ වී තිබේ.

මේ සම්බන්ධව TRCSL නිල facebook පිටුවේ පලවූ සටහන පහතිනි.

2021 මාර්තු 1 වනදා වන විට මහජනතාව වෙත ලබා දීමට හැකි අසීමිත අන්තර්ජාල පැකේජයන්හි තොරතුරු ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව වෙත ලබා දීමට අන්තර්ජාල සේවා සපයන්නන් හට නියෝගයක් ලබා දී ඇති අතර,අපි දැනට ක්‍රියාකරුවන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද පැකේජ අනුමත කිරීමේ ක්‍රියාවලියක යෙදී සිටී.2021 අප්‍රේල් වන විට අනුමත අසීමිත අන්තර්ජාල සැලසුම් පාරිභෝගිකයින්ට අපේක්ෂා කළ හැකිය.

இ.தொ.ஒ.ஆ அனைத்து ஆபரேட்டர்களுக்கும் மார்ச் 1 ஆம் தேதிக்குள் வரம்பற்ற இணைய தொகுப்புகளுடன் பதிலளிக்க ஒரு உத்தரவைத் தொடங்கியது,மேலும் இதற்கு ஆபரேட்டர்களால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட தொகுப்புகளை மதிப்பிடும் பணியில் நாங்கள் தற்போது இருப்பதைக் குறித்து மகிழ்ச்சியடைகிறோம்.ஏப்ரல் 2021 க்குள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வரம்பற்ற திட்டங்களை நுகர்வோர் எதிர்பார்க்கலாம்.

TRC issued a directive to all operators to respond with Unlimited Internet Packages by 1st of March and currently in the process of assessing packages submitted by complying operators.Consumers could expect to have the first round of unlimited plans by April #TRCSL