රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ ගියහොත් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන සූදානම් කිරීමට යුද හමුදාව සූදානම් – හමුදාපති

148

රටේ පවතින වාතාවරණය අනුව ඉදිරියේදී රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ ගියහොත් අවශ්‍ය පරිදි කොවිඩ් වෛරසයට ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන ලෙස තවත් ස්ථාන සූදානම් කිරීමට යුද්ධ හමුදාව සූදානම් බව ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානී සහ යුද හමුදාපති ජෙනරල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා පවසනවා.

එහෙන්ම රටේ නිල ආයතනවලින් නිකුත් කරනු ලබන තොරතුරුවලට පමණක් අවධානය යොමු කරන ලෙසත් විවිධ පිරිස් විසින් තමන්ගේ පුද්ගලික න්‍යාය පත්‍ර ජයග්‍රහණය කිරීම උදෙසා පතුරුවන විවිධ අසත්‍යය තොරතුරු මඟහරින ලෙසත් ඔහු මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියා.