රෝගීන් දැඩි ලෙස පීඩාවට – හෙද වර්ජනය සාර්ථකලු

263

සමස්ත ලංකා හෙද සංගමය ඇතුළු හෙද වෘත්තීය සමිති අද දින ආරම්භ කළ අසනීප නිවාඩු වාර්තා කිරීමේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය ශ්‍රී ලංකා ජාතික රෝහල් ඇතුළු දිවයිනේ සියලු රෝහල්හි මේ වන විට ක්‍රියාත්මක කරමින් තිබේ. එම ක්‍රියාමාර්ගය සඳහා සියලුම හෙද හෙදියන් සම්බන්ධව සටී.

හෙද සේවාවේ නොවිසඳුණු ගැටළු 09ක් මුල් කර ගනමින් හා ඉතා බරපතල වෙමින් ජනතාව පීඩාවට පත්කරමින් තිබෙන කොරෝනා වසංගතය මර්දනය කිරීම සඳහා නිවැරදි විද්‍යාත්මක වැඩපිළිවෙලක් තුල ආණ්ඩුව සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය කටයුතු නොකිරීමට එරෙහිව මෙම වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව හෙද කාර්ය මණ්ඩලයට මුහුණපෑමට සිදුව තිබෙන එම ගැටළු විසඳීම සඳහා වහා කටයුතු කරන ලෙස සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේන් ඔවුන් ඉල්ලා සිටියි.ක්‍රියාමාර්ගය ජුලි 02 එනම් හෙට දිනයේද ක්‍රියාත්මකවීමට නියමිතය.