රනිල් වික්‍රමසිංහ 2020 මැතිවරණය පරාජයට පත්වේ.

794

හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය හා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා වසර 42 කට වැඩි දේශපාලන ජීවිතයේ පළමු වතාවට පාර්ලිමේන්තුවේ අසුනක් ලබා ගැනීමට අපොහොසත් වී ඇත.

2020 මහ මැතිවරණයෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය දැවැන්ත පරාජයකට මුහුණ දීමෙන් පසුව වික්‍රමසිංහට සිය ආසනය අහිමි විය.

මහ මැතිවරණයේ ප්‍රතිඵලය වලින් පෙනී ගියේ බොහෝ ඡන්ද කොට්ාශවල එක්සත් ජාතීන්ගේ පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත්වීමට අවශ්‍ය ඡන්ද ලබා ගැනීමට අපොහොසත් වී ඇති බවයි.

මීට පෙර 2015 දී පැවති මහ මැතිවරණයෙන් ඔහු වාර්තාගත ඡන්ද 500,000 ක් ලබා ගත්තේය.

1978 සිට ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු 8 ම සාමාජිකයෙකු ලෙස කටයුතු කළ රනිල් වික්‍රමසිංහගේ දේශපාලන ජීවිතය තුළ ඔහු පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත්වීමට අපොහොසත් වූ පළමු අවස්ථාව මෙයයි.

වික්‍රමසිංහ 1994 සිට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ දීර්-කාලීන හා මතභේදාත්මක නායකයා විය.

ඔහුගේ නායකත්වය යටතේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සාමාජිකයින් බොහෝ දෙනෙක් කැඩී ගොස් 2020 මහ මැතිවරණයට තරඟ කිරීම සඳහා සජිත් ප්‍රේමදාස යටතේ සමගි ජන බලවේගය පිහිටුවා ගත්හ.

ඔහු අවස්ථා තුනකදී ශ්‍රී ලංකා අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙස ද කටයුතු කර ඇති අතර අවසන් වරට 2015 දී ය