රනිල් දිවුරුම් දෙති : පාර්ලිමේන්තුවේ විරෝධතා

311

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස අද දිවුරුම් දුන්නා.ඒ කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන ඉදිරියේයි.

මේ අතර ඉන්ධන මිල වැඩි කිරීම සහ ජිවන වියදම ඉහළ යාමට එරෙහිව සමගී ජනබල වේගය පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් පාර්ලිමේන්තු සභා ඝ්ර්භය ඇතුලතදී විරෝධතාවයක් ආරම්භ කරනු ලැබ තිබෙනවා.

මන්ත්‍රීවරුන්ගේ වාචික ප්‍රශ්න අසනු ලබන අවස්ථාවේදී ඔවුන් මෙලෙස විරෝධතා පුවරු ප්‍රදර්ශනය කරමින් සිය විරෝධය ආරම්භ කරනු ලැබුවා.