රන් මිල පහළ යයි.

1353

පසුගිය දිනවල අඛණ්ඩව රන් මිල ඉහළ ගියද මේ සතිය තුළ රන් මිල තරමක් දුරට පහත වැටීමක් සිදුව ඇති බව පැවසෙනවා.

ඒ රන් අවුන්සයක මිල පසුගිය සතියේ ඩොලර් 90 කින් පමණ පහත වැටී සති අන්තයේ රන්මිල ඩොලර් 1,950 ක් ලෙස සටහන් වීම හේතුවෙන්.

කෙසේ වෙතත්, එය සාපේක්ෂව ඉහළ මිලක් ලෙසයි සටහන් වන්නේ.