රට සම්පූර්ණයෙන්ම වසන්න එපා ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව රජයෙන් ඉල්ලයි.

705

වසංගතය පැතිරයෑම පාලනය අසීරු වී තිබුණත් රට යළි සම්පූර්ණයෙන්ම වසා නොදමන්නැයි ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව රජයෙන් ඉල්ලා සිටී. ඉකුත් වසර එක හමාරක කාල සීමාවේදී වරින් වර සංචරණ සීමා පනවමින් රට වසාදැමීම නිසා මේ වන විටත් සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර කඩාවැටී ඇතැයිද ඔවුහු පවසති.

යළිත් වතාවක් රට සම්පූර්ණයෙන්ම වසාදැමීමට හෝ සංචරණ සීමා දැඩි කරනු ලැබුව හොත් එයින් සිදු වන ආර්ථික ක ඩා වැටීම් හමුවේ ජන ජීවිතය අ වුලෙන් අවුලට යා හැකි යැයි ආර්ථික විශේෂඥයෝ ද පවසති.

රට සම්පූර්ණයෙන්ම වසා දමා යළි විවෘත කරන සෑම මොහොතකම මෙම මා රාන්තික වයිරසය පැතිරෙන බැවින් දැන් කළ යුතුව ඇත්තේ වයිරසයෙන් ආරක්ෂා වෙමින් ජන ජීවිතයත් සාමාන්‍ය ආර්ථික කටයුතුත් පවත්වාගෙන යෑම යැයි ද ඔවුහු පෙන්වා දෙති.

ශිරාන් රණසිංහ