රට වැසීමෙන් සුරාබදු බිලියන 6ක් අහිමි වේ – ලංගමයට කෝටි 80ක් පාඩුයි

301

රට ලොක් ඩවුන් කිරීම නිසා රජයට අහිමි වන සුරාබදු ආදායම රුපියල් බිලියන 6ක් පමණ වන බව ඇස්තමේන්තු කර තිබෙනවා.

අවම වශයෙන් වැඩකරන දිනයක දී සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාරයට ලබාදෙන බදු ආදායම රුපියල් මිලියන 600 ක්.

එමෙන්ම,පොදු ප්‍රවාහන කටයුතු සෞඛ්‍ය මාර්ගොපදේශයන්ට අනුව,නවතා දැමීමත් සමඟ දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට රුපියල් කෝටි 100 කට ආසන්න පාඩුවකුත්,ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයට රුපියල් කෝටි 80 ක පමණ පාඩුවකුත් සිදුවන බවට යි ගණන් බලා ඇත්තේ.

මේ අතර,බස් සංගම් පවසන්නේ පවතින වසංගත තත්ත්වය හමුවේ යළිත් රට වසා දැමීම නිසා සමස්ත පෞද්ගලික බස් කර්මාන්තයට රුපියල් කෝටි 1600ක පමණ පාඩුවක් සිදුවන බවයි.

මෙම තත්ත්වය මත ලීසිං ආපසු ගෙවීමේ සහන තවදුරටත් ලබාදෙන්නැ යි බස් සංගම් විසින් රජයට ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.මේ දිනවල ඒ පිළිබඳව සලකා බලමින් සිටින බව ජාතික ගමනාගමන කොමිෂන් සභාව හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට කියා සිටියා.