රට ලොක්ඩවුන් කරන ලෙස ආණ්ඩුවේ හවුල්කාර පක්ෂ 10කින් යෝජනාවක්

283

අවම වශයෙන් සති තුනකට රට අගුළු දමන ලෙස ආණ්ඩුවේ හවුල්කාර පක්ෂ 10ක් විසින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත යෝජනා කර තිබේ.

ප්‍රධාන කරුණු 7ක් ඇතුළත්ව එම යෝජනාවලිය සකස් කර ඇති අතර,ඉන් ලබාගැනීමට අපේක්ෂිත ප්‍රධාන ඵල 4කි.

අපේ ජනබල පක්ෂය,ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වාමාංෂික පෙරමුණ,ලංකා සමසමාජ පක්ෂය,ජාතික නිදහස් පෙරමුණ,පිවිතුරු හෙළ උරුමය,ජාතික කොංග්‍රසය,එක්සත් මහජන පක්ෂය,ශ්‍රී ලංකාවේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂය,ශ්‍රී ලංකා මහජන පක්ෂය හා යුතුකම ජාතික සංවිධානය යන පක්ෂයන් හි නායකයන් විසින් අදාළ යෝජනාවලියට අත්සන් තබා තිබේ.