යුපුන් අබේකෝන්ට ඔලිම්පික් වරම්

248

කෙටි දුර ධාවන ශූර යුපුන් අබේකෝන් මීටර් 100 ඉසව්වෙන් ටෝකියෝ ඔලිම්පික් 2020 සඳහා මිට සුළු මොහොතකට පෙර සුදුසුකම් ලබා ගන්නට සමත් වූවේය.

ඔලිම්පික් සුදුසුකම් ලැබීමේ ශ්‍රේණිගත කිරීම් වල 46 වැනි ස්ථානයට හිමිකම් කියූ යුපුන් ලබා ගත් ප්‍රසාද ලකුණු ප්‍රමාණය 1203 කි.

යුපුන් දැනට ලෝක මළල ක්‍රීඩා ශේණිගත කිරීම වල 48 වන ස්ථානයේ පසු වෙයි.

1996 වසරෙන් පසු කිසිදු ශ්‍රී ලාංකීය ක්‍රීඩකයෙක් මීටර් 100 ඉසව්වෙන් ඔලිම්පික් නියෝජනය කර නැත.අවසන් වරට එම වරම චින්තක ද සොයිසා හට හිමි විය.ඒ 1996 ඇට්ලන්ටා ඔලිම්පික් උළෙලෙදී ය.